Loupané brambory ze samého srdce Vysočiny

Loupané brambory jsou z vlastní produkce a je přihlíženo na velmi vysokou jakost a kvalitu opracované suroviny. Balíme vakuově po 5-10 kilogramovém balení, ale je možné domluvit i jinou velikost balení. Loupané brambory se snažíme držet ve varné třídě A, aby byla zajištěna stejná varnost při každé dodávce. Loupané brambory je možno i zavážet až na místo určení dle dodávky a domluvy.

Odrůda Popis Cena
Kon-A dle domluvy