O bramborárně Vatín

Jsme bramborárna s dlouholetou tradicí z významné bramborářské oblasti Českomoravské vysočiny u Žďáru nad Sázavou. Kapacita pěstovaných brambor je vždy okolo 100 ha plus. Při pěstování je kladen velký důraz na správný agrotechnický postup a správné ošetření hlíz, aby bylo dosaženo co největší kvality při sklizni a uskladnění. Můžeme i přidat významné referenční odběratele, pokud si budete myslet, že je to vhodné kvůli konkurenci. Jestliže byste měli nějaké pěkné fotografie sídla atd. také můžeme přidat.